Osteopathie bij kinderen | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Details

Deze opleiding staat open voor osteopaten uit heel Europa.

Om te mogen deelnemen aan onze Post Academische Modules – PAM's moet je als Belg lid zijn van de beroepsvereniging BVBO; als Nederlander lid van het NRO. Deze regelgeving werd door beide beroepsverenigingen opgelegd in het kader van het toekennen van accreditatiepunten.

Dit curriculum geeft de osteopaat heldere handvaten om kinderen, van baby tot adolescent, goed te kunnen behandelen. De opbouw is rationeel, bruikbaar en onderbouwd.  Deze opleiding is verspreid over 2 jaar en is opgebouwd uit 7 modules.

Bijscholingspunten G.N.R.P.O. en N.R.O.

Wij vragen € 414 per lesmodule van 2 dagen.

Als lid van de Alumni, krijg je 10% korting op elke PAM!

Inbegrepen

Osteopathie bij kinderen

PAM Kinder 2018

 

 

 
 
 
OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN
 
 
 
 
 
 
 
2018
7 Modules
 
 
 
 

PAM Osteopathie bij Kinderen
 
i-clock
Antwerpen
i-clock
2.954€ - 7 modules (422€ /module)
 
 
 
 
 
 
REGISTREER btn-arrow-white
 
 
icon-chat
Hallo collega
 

De postacademische module osteopathie bij kinderen van de I.A.O. heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Er werd een nieuw concept uitgewerkt waar rekening gehouden werd met de hedendaagse noden van het beroep en de osteopaat.

Een heel team van osteopaten met veel ervaring in het behandelen van kinderen werkte hieraan enthousiast mee. Naast osteopaten zullen verschillende vakspecialisten en artsen doceren.

 
 
 
 
 
 
image1.jpg
 
 
13 december 2017
 
Webinar
 
 • Interactieve webinar

 • Wat kan je verwachten van deze bijscholing en hoe is het lessenpakket opgebouwd?

 • Antwoorden op jouw praktische & inhoudelijke vragen 

 • graag registreren via deze link
 
 
image2.jpg
 
 
02 & 03 Februari 2018
 
Inleiding in de Osteopathie bij kinderen
 
 • Theorieën, concepten en wetenschappelijkheid bij het behandelen
 • Safety in de osteopathie bij kinderen
 • Motorische ontwikkeling
  • Reflexen van 0 – 1,5 jaar
  • Mijlpalen, normaal-abnormaal
  • Onderzoek, interpretatie, behandeling
  • Pathologie, rode vlaggen, safety
  • Adviezen
 • Embryologie (deel 1)
 
 
image1.jpg
 
 
16 & 17 maart 2018
 
Fertiliteit en zwangerschap 
 
 • Fertiliteit
 • Zwangerschap
  • Endocrinologische, fysiologische en posturale veranderingen
  • Pathologie, rode vlaggen, safety
  • Osteopathisch onderzoek en behandeling
  • Topics: bekkeninstabiliteit, coccyx
  • Demo behandeling zwangere vrouw
  • Adviezen, communicatie en ethiek
 • Embryologie (deel 2)
 
 
image2.jpg
 
 
25 & 26 mei 2018
 
De bevalling
 
 • Safety hoogzwangere vrouw
 • Verschillende soorten bevallingen: verloop en complicaties (vroedkundige)
 • Osteopathisch onderzoek en  behandeling van de hoogzwangere vrouw
 • Pathologie, rode vlaggen, safety
 • Osteopathische behandeling postnataal (verdieping in PAM)
 • Lactatieproblemen: osteopathische interventie en adviezen
 
 
image1.jpg
 
 
08 & 09 juni 2018
 
De boorling (deel 1)
 
 • De motorische ontwikkeling vervolg
 • Pathologie bij kinderen van 0-5 jaar
 • Psycho-pedagogie bij kinderen van 0-5j
 • De schedelbasis: onderzoek, behandeling en integratie met de motoriek.
 
 
image2.jpg
 
 
28 & 29 september 2018
 
De boorling (deel 2)
 
 • Functionele maag-darmklachten en endocrinologie
 • Het algemene functionele onderzoek van de boorling in het kader van preventie. (Vervolg op de motorische motorische ontwikkeling)
 • Prematuriteit
 
 
image1.jpg
 
 
16 & 17 november 2018
 
Peuter & kleuter (deel 1)
 
 • Functionele oftalmologische klachten
 • Neurologie rijping en ontwikkeling
  Onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 • Psycho-pedagogie bij kinderen van 0 - 5j: Specifieke topics
 • Algemeen functioneel onderzoek van de peuter en de kleuter in het kader van preventie. (Vervolg op de motorische motorische ontwikkeling)
 
 
image2.jpg
 
 
14 & 15 december 2017
 
Peuter & kleuter (deel 2)
 
 • Functionele ORL-klachten
 • Pathologie specifieke topics
 • Neurologie vervolg
 • Het aangezicht: onderzoek en behandeling
 
 
 
imag27
 
 
 

Wouter van Stee (MSc. Ost.)

Coördinator Osteopathie bij Kinderen (I.A.O.)

wouter.vanstee@osteopathie.eu

 

 
 
 
 
 
 
REGISTREER btn-arrow-white
 
 

BIJSCHOLINGSPUNTEN 

De studenten die de examens met succes afleggen, de stage correct volbrengen en slagen in het eindwerk behalen het Diploma “Osteopathie bij kinderen”. Accreditatie door de verschillende beroepsverenigingen werd aangevraagd en ook reeds toegekend voor de modules die dit jaar plaatsvinden (2017).

Bijscholingspunten toegekend door de GNRPO.

Deze PAM kreeg 209 punten toegekend door de bijscholingscomissie van het GNRPO. Wie gestart is met deze PAM dit jaar (2017) of volgend jaar (2018) volgt zal aldus 209 punten per jaar toegevoegd krijgen in zijn of haar dossier voor de verplichte bijscholing voor osteopaten. Men moet minimaal 48 punten verdienen binnen een cyclus van 3 jaar.

Bijzondere accreditatieregeling door het NRO

Voor de cursisten die lid zijn van het NRO, is het interessant om kort toe te lichten hoe het NRO aan deze nascholing punten toekent. 

(Ter info: in België kende het GNRPO reeds 209 punten toe voor dit jaar)

 
 
 
 
 
 
REGISTREER btn-arrow-white
 
 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden ons opgelegd door de Groepering, Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten – GNRPO - bij niet naleving verliezen deelnemers hun accreditatiepunten.

 

Voor Belgische osteopaten:

 • Osteopaat zijn (osteopaat is volgens GNRPO een persoon die beroepsmatig osteopathische handelingen uitvoert en ofwel lid is van de beroepsvereniging GNRPO ofwel als niet Belg lid is van een buitenlandse beroepsvereniging).
 • Laatstejaarsstudenten osteopathie, indien zij een individuele toelating kregen van GNRPO.
 • Houder van een door NARIC gelijkwaardig bevonden diploma in de osteopathie (MSc.Ost.) en lid zijn van de beroepsvereniging GNRPO.

Voor Nederlandse osteopaten:

 • Osteopaat zijn (minimum D.O.).
 • Lid zijn van een Nederlandse beroepsvereniging.

Voor osteopaten uit andere landen:

 • Osteopaat zijn (minimum D.O.).
 • Lid zijn van een beroepsvereniging in uw land.
 
 
 
 
 
 
REGISTREER btn-arrow-white
 
 

ETHISCHE CODE

Als organisator nemen we hierbij enkele duidelijke standpunten in die rekening houden met de principes van “Evidence Based Practice”, “Clinical Reasoning” en “Critical Thinking”.

Onze standpunten

 1. Absoluut respect voor de ethische en wettelijke kaders in het land waar je werkt.
 2. We werken met vastgelegde procedures die in de cursus worden aangeleerd.
 3. We werken met “Best Evidence” (wat biedt de wetenschappelijke literatuur voor deze patiënt).
 4. We nemen als hoogste prioriteit de veiligheid van de patiënt = rode vlaggen, veiligheidstesten, correcte, aangepaste behandeling.
 5. We werken met een correcte analyse van alle facetten van de aangeboden klacht en niet alleen het medische maar tevens met het biopsychosociaal model uit de WHO Benchmarks en “Patient values” uit de EBM-pijlers.
 6. Specifieke vakkennis en vaardigheden worden kritisch en logisch toegepast

Enkele verduidelijkingen en voorbeelden

 1. “High Velocity Thrust – HVT” (manipulaties) = “no go” bij kinderen.
 2. We schrijven zelf niets voor, noch geneesmiddelen, noch voedingssupplementen. Overleg met kennis van zaken hierover met de arts of de vroedvrouw met een correcte vraag of suggestie aan hen tot het voorschrijven hiervan is de correcte attitude.
 3. We gaan geen flesvoeding of kunstvoeding van een baby aanpassen op eigen houtje. Pediaters en vroedvrouwen beschouwen dit terecht als hun terrein. Overleg met kennis van zaken met de arts of kinderconsultatie bureau hiervoor is altijd nuttig
 4. We volgen altijd de gangbare adviezen op van de artsen, kind & gezin en vroedvrouwen.
 5. We respecteren de mening van de ouders betreffende de behandeling van hun kind.

 6. Communicatie en overleg met andere zorgberoepen over handelingen die hun bevoegdheid zijn is de boodschap.
 7. We geven feedback aan de behandelende arts of kinderarts in overleg met de ouders.

Wouter van Stee, Osteopaat MSc.Ost.
Verantwoordelijke osteopathie bij kinderen